Handla i tid och slipp senare problem!

Har du ett uttalat problem med t ex hälta eller andra tydliga signaler skall du alltid söka veterinärhjälp först o främst.

Innan man nått dit att hästen fått en skada som kräver veterinärvård kan man genom att vara observant på små förändringar förebygga skador. Man slipper långa konvalecenser och dyra veterinärkostnader. Ett sätt att komma åt muskelspänningar är  stretching. Annan komplementärvård som förebygger är massage, ljusterapi osv. Våga prova!   

Vad som är viktigt i all ridning är att vara lyhörd för hur hästen verkar må. Är den spänd eller väldigt olik sig. Har en förändring kommit plötsligt eller smygande? Har jag ändrat nåt det senaste vad gäller utrustning eller ridning? Kan den ha skadat sig i hagen?

VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA SIG:

* Fundera över om du försöker träna bort en rörelsestörning som egentligen beror på en muskel- eller ledskada?

* Har du fått behandling för ett ledproblem så bör du fundera på om inte problemet först varit muskulärt?

* Tränar du med tanke på hästens fysiska o mentala behov, för ett långsiktigt resultat?

 

Det kan även vara bra att ha ett rehab- eller träningsprogram för hästen.

Saker att tänka på:

Skall hästen träna?

Vad skall den träna?

När ska den träna?

Hur mycket ska den träna?

 

När ska den vila?

Hur länge ska den vila?

 

Ska den behandlas?

Med vad ska den behandlas?

Hur ofta ska den behandlas?

 

Hur mycket foder ska den ha?

(ofta överutfodrar vi hästarna utan att ta hänsyn till deras egentliga arbete).

                                                                

Rådfråga din tränare eller massör, veterinär el dyl om du är osäker.