AXELSONS ANIMAL MASSAGE SCHOOL

Introduktionskurs i hästmassage           18 timmar

 • Muskellära
 • Ytliga muskellagret
 • Hästmassagebehandling
 • Indikationer för hästmassage
 • Kontraindikationer för hästmassage

Steg 1 hästmassage                               18 timmar

 • Hästens ytliga muskler samt funktioner
 • Palpation
 • Stresspunkter och hur man förebygger dem med idrottsmassage
 • Rörelseproblem
 • Praktikdokumentation 25 behandlingar

Steg 2 hästmassage                               30 timmar

 • Stretching
 • Specialbehandlingar
 • Palpation
 • Muskelfysiologi
 • Skelett och ledlära
 • Hästens djupa muskulatur
 • Rörelseproblem/Utvärderingsteknik

Steg 3 hästmassage                               36 timmar

 • Allmän anatomi
 • Grundläggande fysiologi
 • Hovens anatomi och fysiologi
 • Visitering av häst
 • Sadelutvärdering
 • Viss sjukdomslära
 • Sporthästen
 • Vad är en frisk häst
 • Lymfmassage
 • Teoretiskt prov

Steg 4 hästmassage                               36 timmar

 • Träningslära
 • Muskelfysiologi
 • Specifik ligamentlära
 • Avancerad palpation
 • Ryggens djupare muskulatur
 • Ytlig neurologi
 • Hästens husapotek och bandageringstekniker av veterinär
 • Praktiskt prov
 • Dokumenterat 100 massagetimmar

Lärare under utbildningarna: Marina Axelson Callum, Lollo Persson, Rose-Marie Clark (hovslagare), Claes Rulker (veterinär)

Rehabkurs för hästens rygg och yoga för ryttare       18 timmar

 • Teori om de vanligaste ryggproblemen
 • Ryggpalpation
 • Strain and Counterstrain på häst
 • Neurofysiologi
 • Rehab och träning för ryggproblem
 • Yoga för ryttare

Hästakupressur                                     30 timmar

 • Akupunkturens och Akupressurens historia
 • Meridianlära för hästen
 • Läran om Chi
 • Läran om Yin och Yang
 • Specialbehandlingar i akupressur för häst

Fölspecial introduktionskurs                 3 timmar

 • Massör - hovslagare - veterinär
 • Fölhantering
 • Vad/hur tittar jag
 • Arbetsställning
 • Fölmassagetekniker
 • Hur läser jag av fölets mukulatur
 • Vanliga muskelproblem
 • Felställningar
 • mm

Clinic med Gillian Higgins "Improve performance by understanding how horses work"           3 timmar

 • Musklers arbete i rörelse, olika gångarter och övningar
 • Ledernas arbete i rörelse, olika gångarter och övningar

Diagnostiseringskurs för equiterapeut Charlotta Lindgren, Husaby Hästklinik 2 dagar

 • Undersökningsteknik
 • Rörelsekontroll leder
 • "Hitta låsningar"
 • Mobilisering

Kurs i mobilisering, rörelseteknik för veterinär Alessandra Cerchiai, 1 dag

 • Teori biomekanik och muskler
 • Titta på häst i rörelse
 • Genomgång av samma häst samt mobilisering av vissa leder muskulärt
 • Genomgång i mindre grupper på flera hästar